ఒక్క రోజు పూట గడవడానికి కష్టపడ్డ రక్షా… ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?

ఒక్క సినిమాలో నటనతోనే,ఒక్క పాటతోనే జనం గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకుంటారు కొందరు. అందులో నటి రక్షా ఒకరు. ఈమె ప్రేమలేఖ సినిమాలో ‘చిన్నా దాన  ఓ చిన్నా

Read more