శంకరాభరణం సోమయాజులు అసలు అలా ఎందుకు చేసారో ఇప్పటికీ మిస్టరీయే

ఎవరికైనా అణకువ రావడం కష్టమేమో గానీ, అహంకారం,విజయ గర్వం ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. ఇక విజయం దరిజేరగానే భజన పరుల గుప్పిట్లో బందీ అయిపోయి ఏమి చేస్తున్నామో,ఎలా

Read more