వృశ్చిక రాశి వారిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా… ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి

Vruschika rasi phalalu 2023 in telugu: మనలో చాలా మంది జాతకాలను నమ్ముతూ ఉంటారు. మరి కొంత మంది జాతకాలను అసలు నమ్మరు. వృశ్చిక రాశిని

Read more

ఏప్రిల్ 14 శ్రీరామనవమి నుండి ఈ రాశులవారి జాతకం మారిపోతుంది… మీ రాశి ఉందేమో?

ఏప్రిల్ 14 శ్రీరామనవమి నుండి సూర్యుడు మేష రాశి సంచారం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ విధంగా సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించటం వలన ఇప్పుడు చెప్పబోయే నాలుగు

Read more

ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో కానీ ఉగాది నుండి ఈ 4 రాశుల వారికీ అదృష్టం,డబ్బు వద్దన్నా వెతుక్కుంటూ వస్తాయి

మార్చి 25 శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుంది. కొత్త సంవత్సరం ఉగాది రోజున ప్రతి ఒక్కరు వారి జాతకం ఎలా ఉందో చూసుకోవటం పరిపాటే.

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మీనా రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మీన రాశి వారికి ఆదాయం – 02 వ్యయం – 08 రాజపూజ్యం – 01 అవమానం – 07.శ్రీ వికారి

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కుంభరాశి వారికి ఆదాయం – 05 వ్యయం – 02 రాజపూజ్యం – 05 అవమానం – 04.కుంభ రాశి వారికి

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మకర రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మకర రాశి వారికి ఆదాయం – 05 వ్యయం – 02 రాజపూజ్యం – 02 అవమానం – 04.మకర రాశి

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో ధనస్సు రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో ధనుర్ రాశి వారికి ఆదాయం – 02 వ్యయం – 08 రాజపూజ్యం – 06 అవమానం – 01. ధనస్సు

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో వృశ్చిక రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం – 14 వ్యయం – 14 రాజపూజ్యం – 03 అవమానం – 01. వృశ్చిక

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో తులా రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో తులారాశి వారికి ఆదాయం – 08 వ్యయం – 08 రాజపూజ్యం – 07 అవమానం – 01.తులా రాశివారికి శ్రీ

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కన్య రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కన్యా రాశి వారి ఆదాయం – 11 వ్యయం – 05 రాజపూజ్యం – 04 అవమానం – 05.శ్రీ వికారి

Read more