గొబ్బెమ్మలను ఎలా పెట్టి పూజ చేయాలి?

సంక్రాంతి పండుగ మన సంస్కృతి వైభవాన్ని చాటి చెబుతుంది. ఇంటి ముందు రంగవల్లులు, హరిదాసులు, డూ డూ బసవన్నలు, ముంగిట గొబ్బెమ్మలు వంటి సాంప్రదాయ వేడుకలు దర్శనం

Read more

భోగి రోజున పిల్లల నెత్తిన రేగి పండ్లను పోయడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటి..?

భోగి పండుగ రోజు సాయంత్రం పెద్దలు తమ ఇంట్లోని చిన్నారుల తలపై రేగుపళ్లు పోస్తారు. భోగిపండ్ల కోసం రేగుపండ్లు, చెరుకుగడలు, బంతిపూల రెక్కలు, చిల్లర నాణేలు వాడతారు.

Read more

సంక్రాంతి రోజు రాగి నాణెంతో ఇలా చేస్తే ఆర్ధిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి

ప్రతి ఒక్కరు కొత్త సంవత్సరంలో ఎన్నో ఆశలను పెట్టుకుంటారు. కొత్త సంవత్సరంలో వచ్చే మొదటి పండుగ సంక్రాంతి. సంక్రాంతి పండుగను ధనిక,పేద అనే భేదం లేకుండా ప్రతి

Read more

కనుమ రోజు ఇంటి ఆడపడుచుకి చీర పెట్టె సంప్రదాయం ఎలా వచ్చిందో తెలుసా?

పండుగ వచ్చిందంటే అందరూ కలిసి సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. పెద,ధనిక అనే భేదం లేకుండా అత్తరింటికి పంపిన కూతుళ్లను ఇంటికి పిలుస్తారు. సంక్రాంతి పండుగ సమయానికి ప్రతీ రైతు

Read more

సంక్రాంతికి ఆడే ఆటల గురించి మీకు తెలుసా?

తెలుగువారి ముఖ్యమైన పండుగలలో సంక్రాంతి ఒకటి. అలాగే పెద్ద పండుగ. సంక్రాంతి పండుగ రంగు రంగుల ముగ్గులు,హరిదాసు మేల్కొలుపులు,భోగి మంటలతో చాలా హడావిడిగా ఉంటుంది. సంక్రాంతి పండుగ

Read more