వరల్డ్ క్లాస్ బిలియనీర్స్ సెక్యూరిటీ ఖర్చు తెలిస్తే గుండె గుభేల్ మంటుంది

ఒకప్పుడు రాజులు ,రాజ్యాలు ఉన్నప్పుడు సైనికులు ఎక్కువే ఉండేవారు. ప్రజా రక్షణతో పాటు రాజులకు భద్రతగా సైనికులు ఉండేవారు. అయితే ఇప్పుడు కాలం మారింది. రాజులు, రాజ్యాలు

Read more