శ్రీయ భూపాల్ పెళ్ళికి వెళ్లిన నాగార్జున సోదరి…. షాక్ లో నాగార్జున

అపోలో చైర్మన్ మనవడు ఐంద్రిత్ రెడ్డి,జివికె మనవరాలు శ్రీయ భూపాల్ పెళ్లి ద్వారా ఒకటయ్యారు. అయితే ఏంటట అనవచ్చు. కానీ అక్కడే వుంది అసలు కథ. శ్రీయ

Read more