సింగర్ కౌసల్య గుర్తు ఉందా….నిజ జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు పడిందో తెలుసా?

ఆధునిక సమాజంలో కూడా ఆడవాళ్ళ కు కష్టాలు,వేధింపులు తప్పడం లేదు. పెళ్లయ్యాక ఆడవాళ్లు తమ జీవితంలో పడుతున్న ఇబ్బందులు, నరకయాతన అనుభవిస్తున్న ఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సెలబ్రిటీలు

Read more