దసరా నవరాత్రులలో మొదటి రోజు అలంకరణ… నైవేద్యం ఏమిటో తెలుసా?

హిందువులకు దసరా అనేది ముఖ్యమైన పండుగ. శక్తి ఆరాధనకు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే పండుగ. ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజులు

Read more