సుధాకర్ నాయుడుకి మెగాస్టార్ తో గల బంధం ఏంటో తెలుసా?

కొందరు నటులకు సీనియర్ నటులే ఆదర్శం. వారి అభిమానులుగా ఉంటూ వీళ్ళు సినీ రంగ ప్రవేశం చేస్తారు. ఆతరువాత తాము అభిమానించే నటుడితో అనుబంధం కన్నా బంధుత్వం

Read more