సూర్యకు మొదటి పెళ్లి ఎలా జరిగిందో తెలిస్తే నోరెళ్లబెడతారు… అది తండ్రికి తెలియకుండా….?

జీవితం ఎటు మలుపు తిప్పుతుందో ఎవరూ చెప్పలేరు. ఘటన ఉంటె జరిగి తీరుందని అందుకే అంటారు. సరిగ్గా హీరో సూర్య విషయంలో అదే జరిగింది. సినిమాలంటే అసలు

Read more