దువ్వుకున్నా ప్రతిసారి జుట్టు రాలుతుందా…..

దువ్వుకున్నా ప్రతిసారి జుట్టు రాలటం అనేది సహజంగా అందరిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే మరీ ఎక్కువగా ఊడితే మాత్రం ఏదో సమస్య ఉన్నట్టే. అది ఏమిటో తెలుసుకుంటే

Read more

తెలుగు వారే కానీ తెలుగులో రాయడం,చదవడం రాని మన హీరోలు

రంగస్థలం మీద గానీ, సినిమాల్లో గానీ నటించాలంటే,వాచకం,ఆహార్యం అన్నీ ఉండాలి. అందం లేకున్నా అభినయం ఉండాలి. ఇక అప్పట్లో మన నటీనటులు తెలుగు భాషకు ఎంతో రాణింపు

Read more