చిరంజీవి, పవన్ యాడ్స్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా? అభిమానుల కోసమే…ఎలా?

ఒకప్పుడు తెలుగులో కొందరు హీరోయిన్స్ కే పరిమితమైన యాడ్స్ సంస్కృతి రానురాను అగ్ర హీరోలనుంచి అందరిలోనూ ప్రబలింది. ఎందుకంటే సినిమాల్లో వచ్చే డబ్బుకన్నా ఎక్కువగానే యాడ్స్ రూపంలో

Read more