కుళ్ళిన కొబ్బరికాయ కొడితే ఎమౌంతుందో తెలుసా ?

మనం గుడికి వెళ్ళినపుడు, ఇంట్లో పూజ చేసినపుడు, పూజా సామాగ్రితో పాటు కొబ్బరికాయ, అరటిపళ్ళు పట్టుకెళ్లి కొబ్బరికాయ కొట్టి నైవేద్యం పెడతాం. అయితే ఒక్కోసారి కొబ్బరికాయ కొట్టాక

Read more

కొబ్బరి పువ్వును తింటూన్నారా…ఈ నిజాలు తెలుసుకోవలసిందే

Coconut Flower Benefits :కొబ్బరి పువ్వు అనేది పల్లెటూరులో ఉండే వారికి బాగా పరిచయం. ఎందుకంటే పల్లెటూర్లలో కొబ్బరి చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే దాదాపుగా ప్రతి

Read more