వేసవిలో నేరేడు పండు తింటున్నారా… ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా ?

jamun fruit Benefits In telugu :వేసవికాలం ఎండలు విపరీతంగా ఉన్నాయి బయటికి వెళ్ళాలి అంటేనే చాలా కష్టంగా ఉంది. రోజురోజుకీ ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. వేసవిలో మన

Read more

నేరేడు పండు తింటున్నారా… తినే ముందు ఒక్కసారి ఈ ఆర్టికల్ చదవండి

చూడడానికి నల్లగా.. తినేటప్పుడు కొంచెం చేదుగా, పులుపుగా ఉండే పండు నేరేడు పండు. దీనిని ఇంగ్లిష్ లో జామున్ అంటారు. నేరేడు చెట్లు ఎక్కువగా భారతదేశం, పాకిస్థాన్

Read more