కన్యా రాశిలో జన్మించారా…. ఈ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్తగా లేకపోతే….???

2023 Kanya Rasi Phalalu In Telugu :రాశి చక్రంలో కన్యారాశి ఆరవది. ఈ రాశి అధిపతి బుధుడు.ఈ రాశిని స్త్రీ రాశి, శుభరాశి, సమ రాశిగా

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కన్య రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కన్యా రాశి వారి ఆదాయం – 11 వ్యయం – 05 రాజపూజ్యం – 04 అవమానం – 05.శ్రీ వికారి

Read more