ఇలా చేస్తే లివర్ లో కొవ్వును, వ్యర్ధాలను బయటకు పంపి లివర్ ని క్లీన్ చేస్తుంది

Liver Cleaning : మన శరీరంలో కాలేయం అనేది జీవక్రియల్లో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. కాలేయం .ఉదర భాగంలో కుడి వైపున ఉంటుంది. మూడువంతుల వరకు పాడైపోయినా

Read more