ఈ ఐదు రాశుల్లో మీ రాశి ఉంటే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు… 2022 లో ఈ రాశుల వారు పట్టిందల్లా బంగారం

జాతకం మీద నమ్మకం లేదని చాలామంది అంటారు గానీ, జాతకాల ప్రకారం నడుచుకుంటూ,వాటిపై ఆసక్తి పెంచుకునేవారు ఎక్కువే మరి. భవిష్యత్తు ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని కొందరైతే తెగ

Read more

జులై 16 చంద్ర గ్రహణం నుండి కుభేరులు కాబోతున్న రాశులు…మీ రాశి ఉంటే అదృష్టవంతులే…!

జులై 16 న రాబోతున్న చంద్రగ్రహణం ఏ రాశులపై ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఏ రాశుల వారు ఈ గ్రహణాన్ని చూడకూడదో వంటి విషయాల గురించి వివరంగా

Read more

ఉగాది 2020 నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు ఈ రాశుల వారికీ రాజ యోగమే…పట్టిందల్లా బంగారమే

ఉగాది 2020 నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు ఈ రాశుల వారికీ రాజ యోగమే…పట్టిందల్లా బంగారమే.ఆ రాశుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. కర్కాటక రాశి ఈ రాశివారు

Read more

ఈ రోజు వసంత పంచమి నుండి దశ తిరిగి కుబేరులు కాబోతున్న రాశులు… మీ రాశి ఉందేమో?

ఈ సంవత్సరం వసంత పంచమి ఫిబ్రవరి 10 ఆదివారం అంటే ఈ రోజే. చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి పుట్టిన రోజును వసంత పంచమిగా జరుపుకుంటాం. మాఘమాసంలో

Read more

రేపటి నుంచి ఈ రాశులవారు తిరుగులేని విజయాలను అందుకుంటారు… మీ రాశి ఉందేమో చూసుకోండి

రేపటి నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలు కలగబోతున్నాయి. వారు ఏ పని చేసిన బాగా కలిసివస్తుంది. అన్నింటా విజయాన్ని అందుకుంటారు. గ్రహ స్థితుల కారణంగా

Read more

250 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన అతేంద్రియశక్తుల కారణంగా ఈ అమావాస్య నుండి ఈ రాశుల వారు పట్టిందల్లా బంగారమే… మీ రాశి ఉంటే అదృష్టవంతులే

250 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన అతేంద్రియశక్తుల కారణంగా ఈ అమావాస్య నుండి ఈ రాశుల వారు పట్టిందల్లా బంగారమే… మీ రాశి ఉంటే అదృష్టవంతులే. రేపు వచ్చే

Read more

2019 లో ఏలినాటి శని వదిలి కుబేరులు కాబోతున్న రాశులు..మీ రాశి ఉంటే మీరు అదృష్టవంతులు

2019 వ సంవత్సరంలో శని అనుగ్రహం ఏ రాశులపై ఉంది. శని అనుగ్రహం వలన ఆ రాశులకు ఎలాంటి పరిస్థితులు కలుగుతున్నాయో తెలుసా? ఏ రాశులకు ప్రతికూలంగా

Read more

ఈ రాశిలో పుట్టినవారు మహార్జాతకులు అత్యంత శక్తివంతమైన రాశి అని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు…ఏ రాశి?

శుక్రుడు ఏ రాశిలో ఉంటె ఆ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. శుక్రుడు ధనస్సు రాశిలో ఉన్నప్పుడు జన్మించినవారి జాతకం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. వీరు

Read more

ఈ 5 రాశుల వారు గొప్ప జాతకులు… మీ రాశి ఉంటే మీ అంత అదృష్టవంతులు ఎవరు ఉండరు

జ్యోతిష్య నిపుణులు 5 రాశులవారిని గొప్ప జాతకులుగా చెప్పుతున్నారు. జాతక చక్రంలో 12 రాశులు ఉంటాయి. ఆ 12 రాశుల్లో గొప్ప జాతకం కలిగిన 5 రాశులు

Read more

కార్తీక అమావాస్య నుండి ఈ రాశుల వారి జాతకం మారబోతుంది… నక్క తోక తొక్కినట్టే

కార్తీక మాసంలో బహుళ అమావాస్య తిధి కలిగి ఉన్న రోజును కార్తీక అమావాస్య అని అంటారు. ఈ అమావాస్య రోజు నుంచి 4 రాశుల వారి జాతకం

Read more