సగం నిమ్మకాయలో దీన్ని కలిపి ముఖానికి రాస్తే మంగు మచ్చలు ఒక్క రోజులో మాయం

Face Black spots Tips In telugu : మనలో చాలా మంది ముఖం మీద ఎటువంటి మచ్చలు లేకుండా అందంగా తెల్లగా మెరిసిపోవాలని కోరుకుంటారు. ముఖం

Read more

ఇలా చేస్తే ముఖంపై మంగు మచ్చలు,నలుపు,తెలుపు మచ్చలు అన్నీ మాయం అవుతాయి

Face Black spots Tips In telugu : మనలో చాలా మంది ముఖం మీద ఎటువంటి మచ్చలు లేకుండా అందంగా తెల్లగా మెరిసిపోవాలని కోరుకుంటారు. ముఖం

Read more

ఇలా చేస్తే ముఖంపై మంగు మచ్చలు,నలుపు,తెలుపు మచ్చలు అన్నీ మాయం అవుతాయి

Face Black spots Tips In telugu : మనలో చాలా మంది ముఖం మీద ఎటువంటి మచ్చలు లేకుండా అందంగా తెల్లగా మెరిసిపోవాలని కోరుకుంటారు. ముఖం

Read more

ఇలా చేస్తే ముఖంపై మంగు మచ్చలు,నలుపు,తెలుపు మచ్చలు అన్నీ మాయం అవుతాయి

Face Black spots Tips In telugu : మనలో చాలా మంది ముఖం మీద ఎటువంటి మచ్చలు లేకుండా అందంగా తెల్లగా మెరిసిపోవాలని కోరుకుంటారు. ముఖం

Read more

ఏళ్ల తరబడి వేధిస్తున్న మంగు మచ్చలు,శోభి మచ్చలు ఒక్క రాత్రిలో మాయం..ఇది నిజం

Sobi Machalu Home Remedies : ముఖం మీద మంగు మచ్చలు,శోబి మచ్చలు వంటివి ఉండటం వలన చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇవి ఎక్కువగా ముక్కు మీద,

Read more

ఏళ్ల తరబడి వేధిస్తున్న మంగు మచ్చలు,నల్లని మచ్చలు ఒక్క రాత్రిలో మాయం

Skin pigmentation : వయస్సు పెరిగేకొద్ది.. ముఖం మీద నల్లని లేదా గోదుమ రంగు మచ్చలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ మచ్చలకు సాధారణ మొటిమలు, నల్ల మచ్చలకు

Read more