మౌత్ వాష్ తో 30 second లో కరోనా హతం… వాస్తవం ఎంత?

coronavirus :కరోనా మహమ్మారి వచ్చి దాదాపుగా సంవత్సరం దాటిపోయింది. వ్యాక్సిన్ వచ్చినా సరే జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కొంతమంది వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటున్నారు. మరి కొంతమంది వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవటానికి భయపడుతున్నారు. 

Read more

మౌత్ వాష్ తో అర నిమిషాల్లో కరోనా హతం… నిజం ఎంత?

coronavirus :కరోనా మహమ్మారి వచ్చి దాదాపుగా 9 నెలలు కావస్తున్నా ఇంకా వ్యాక్సిన్ రాకపోవటంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే. కరోనా గురించి పరిశోధకులు పరిశోధన చేస్తున్నారు ఆ పరిశోధనలో

Read more