గోళ్ళు కొరికే అలవాటు మీలో ఉందా…వెంటనే మానకపోతే ప్రమాదంలో పడినట్టే

Nail Bite In Telugu :కొందరు అదే పనిగా గోళ్ళను కొరుకుతూ ఉంటారు. గోరు మొత్తం అరిగి,వేలు చివరి బాగం ముందుకు వచ్చినా సరే గోరును కొరకటం

Read more

గోళ్ళు మన ఆరోగ్య రహస్యాలను చెప్పుతాయని తెలుసా?

Nail Health Tips :శరీర సౌందర్యంలో గోళ్లకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. అది తెలియక చాలా మంది గోళ్ల ఆరోగ్యాన్ని, అందాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కొంచెం శ్రద్ద

Read more

అందమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన గోళ్ళ కొరకు…..

శరీర సౌందర్యంలో గోళ్లకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉన్నది. అది తెలియక చాలా మంది గోళ్ల ఆరోగ్యాన్ని, అందాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కొంచెం శ్రద్ద తీసుకుంటే మీ గోళ్లను

Read more

గోళ్లు కొరికే అలవాటు ఉందా…మిస్ కాకుండా చూడండి

గోళ్ళు కొరకడం అనేది చిన్నపిల్లలోనే కాదు ….. కొందరు పెద్దవారిలో కుడా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇది చెడ్డ అలవాటు అని తెలిసినా తెలియకుండానే గోళ్ళను కోరికేస్తూ ఉంటారు.

Read more