వైఎస్ భారతి – నారా బ్రాహ్మణి వీరిద్దరిలో ఎవరు బెస్ట్ చూడండి

రెండు కుటుంబాలకు చెందిన వైఎస్ భారతి – నారా బ్రాహ్మణి ఇంచుమించు సమ ఉజ్జీలే. ఇద్దరూ శక్తిమంతులే. ఇద్దరూ తమతమ పరిధిలో వ్యాపార సంస్థలను నిర్వహిస్తున్న వారే.

Read more

తమ్ముడు రామ్మూర్తి నాయుడు గురించి చంద్రబాబు ఆవేదన ఎందుకో తెలుసా?

దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న రాజయకీయ నాయకుల్లో పరిపాలన అనుభవం , కష్టపడి సాధించే తత్త్వం గల నాయకుడు ఎవరంటే, ఠక్కున ఎపి సీఎం చంద్రబాబు పేరు చెబుతారు.

Read more