పురాణాల ప్రకారం కొత్త బట్టలు ఉతక్కుండా వేసుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా?

పండగ వచ్చినా, పుట్టినరోజు వచ్చినా కొత్త బట్టలు కుట్టించుకోవడం మనలో చాలా మందికి అలవాటు. మామూలు రోజుల్లో కూడా కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలని ఇష్టపడతారు చాలామంది. కొత్త

Read more

సినిమాల్లో మన హీరో,హీరోయిన్స్ వేసుకొనే బట్టలను సినిమా అయ్యిపోయాక ఏమి చేస్తారో తెలుసా?

సినిమాల్లో స్టార్స్ వేసుకున్న బట్టలంటే అభిమానులకు పిచ్చ క్రేజ్ ఉంటుంది. మార్కెట్ లో వచ్చిన కొత్త డిజైన్ వారు వేసుకుంటేనే క్రేజ్ పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం హీరోలు కూడా

Read more

కొత్త బట్టలకు పసుపు రాయడం వెనుక ఉన్న కారణం ఏంటి?

పెళ్లి రోజు,పుట్టిన రోజు,పర్వ దినాలు,పండుగల సమయంలో కొత్త బట్టలను వేసుకోవటం అనేది చిన్నా పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరిని ఆనందపరుస్తుంది. పిల్లలు అయితే కొత్త బట్టలు ఎప్పుడు వేసుకుంటామో

Read more