మొదటి సినిమా నుండి ఇప్పటివరకు ఎన్టీఆర్ లో మార్పులు ఎలా ఉన్నాయో ఒక లుక్ వేయండి

ఎన్టీఆర్ మొదట్లో కాస్త బొద్దుగా,లావుగా ఉండటం వలన నటన ఎంత బాగా చేసిన, డాన్స్ లు ఇరగదీసిన కొంచెం విమర్శలు ఎదుర్కొనేవాడు. ఆ తరవాత బాడీ లుక్

Read more