గర్భిణీ స్త్రీ అరటిపండు తింటే ఏమి అవుతుందో తెలుసా?

pregnant woman eating banana :గర్భిణీ స్త్రీలను ఎక్కువగా పండ్లు తినమని డాక్టర్లు, ఇంట్లో పెద్దలు చెబుతుంటారు. పండ్లలో పోషకాలు ఎక్కవగా ఉంటాయి కాబట్టి.. వాటిని తీసుకుంటే..

Read more