రాఖీ పౌర్ణమి రోజు ఏ రంగు రాఖీ కడితే ఐశ్వర్యం కలుగుతుందో తెలుసా?

రాఖీ, రక్షా బంధన్ లేదా రాఖీ పౌర్ణమి అని పిలిచే ఈ పండుగను కొన్ని ప్రాంతాలలో శ్రావణ పౌర్ణమి లేదా జంద్యాల పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు.

Read more

శ్రావణ మాసంలో రాఖీ పౌర్ణమి ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసా?

రక్షా బంధనం. ఈ పదమే కాల క్రమేణా రాఖీ అయింది. ఈ రోజు చెళ్లెళ్లని, చెల్లి వరస వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకొచ్చి సకల మర్యాదలు చేసి వారు

Read more

రాఖీ పండుగ ప్రాముఖ్యతపై చారిత్రక కథనాలు

పూర్వం బలి మహారాజు భక్తికి మెచ్చి సాక్షాత్తు విష్ణు మూర్తి తన రాజ్యాన్ని కాపాడే పని మీద లక్ష్మి దేవిని వైకుంఠం లోనే వదిలి వెళ్ళాడట. అప్పుడు

Read more

రాఖీ పండుగ రోజు పొరపాటున కూడా ఈ పనులను చేయకూడదు… ఒకవేళ చేస్తే కష్టాలు ఎదురు అవుతాయా చూడండి

రాఖీ పౌర్ణమి శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజున వస్తుంది. రాఖీ పౌర్ణమి అనేది అక్కాచెల్లెళ్లు,అన్నదమ్ములు కలిసి చేసుకొనే పండుగ. రాఖీ పౌర్ణమిని కొన్ని ప్రాంతాల్లో శ్రావణ పౌర్ణమి

Read more

ఆగష్టు 3 రాఖీ పౌర్ణమి రోజు ఏ సమయంలో రాఖీ కడితే ఆయుర్ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి

రాఖీ పౌర్ణమి శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజున వస్తుంది. రాఖీ పౌర్ణమి అనేది అక్కాచెల్లెళ్లు,అన్నదమ్ములు కలిసి చేసుకొనే పండుగ. రాఖీ పౌర్ణమిని కొన్ని ప్రాంతాల్లో శ్రావణ పౌర్ణమి

Read more