వేసవిలో శరీరంలో వేడిని తగ్గించి శక్తిని పెంచి శరీరాన్ని రిఫ్రెష్ చేసే సత్తు షర్బత్

sattu sharbat Benefits : వేసవికాలం ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. శరీరంలో వేడిని తగ్గించటానికి చలువ చేసే ఆహారాలను రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఉండాలి. సత్తు

Read more