ఈ గింజలను ఇలా తీసుకుంటే జుట్టు రాలకుండా పొడవుగా,ఒత్తుగా పెరుగుతుంది

Hair growth Seeds : జుట్టుకి ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఒత్తుగా,పొడవుగా పెరగాలంటే ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆరోగ్యకరమైన,కాంతివంతమైన జుట్టు మన సొంతం అవుతుంది.

Read more