ఉదయం లేవగానే ఫోన్ చూస్తున్నారా… రిస్క్ లో పడినట్టే…ఇది నమ్మలేని నిజం

phone early in the morning : ఈ రోజుల్లో చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నారు.స్మార్ట్ ఫోన్లు లేని

Read more

మీరు మొబైల్‌కు బానిస అయ్యారా… ఒకసారి ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..

Smart Phones Side Effects In Telugu :ఈ మధ్య కాలంలో మొబైల్స్‌ వినియోగం అనేది భారీగా పెరిగి పోయింది.ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో ఆన్లైన్ క్లాస్ లు

Read more

స్మార్ట్ ఫోన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారా….రిస్క్ లో పడినట్టే

smartphone side effects In Telugu :ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది. స్మార్ట్ ఫోన్ లేనిదే ఏ పని జరగటం లేదు.

Read more