ఈ సీజన్ లో చిలకడ దుంప దివ్య ఔషధం.. తింటే ఏం జరుగుంతో తెలిస్తే ఆశ్చర్యమే..అసలు నమ్మలేరు

sweet Potato Health benefits In Telugu : ఈ సీజన్లో చిలకడ దుంపలు తింటే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. చిలకడ దుంపలు చాలా రుచికరంగా

Read more

చిలకడ దుంప ఇమ్మ్యూనిటి పెంచి కరోనాకు చెక్ పెడుతుందా…దీనిలో వాస్తవం ఎంత ?

sweet potato benefits In Telugu :మనలో చాలా మందికి చిలకడ దుంప గురించి తెలుసు. కొంతమంది ఉడికించుకొని తింటే కొంతమంది కాల్చి తింటారు. అలాగే కూరగా

Read more