3 రోజులు వాడితే చాలు ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Yellow Teeth Home Remedies : పళ్ళు తెల్లగా అందంగా మెరుస్తూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. చాలా. మంది పళ్ళు గార పట్టి పసుపు రంగులో మారి ఉంటాయి.

Read more

2 నిమిషాల్లో పిప్పి పన్ను నొప్పి,చిగుళ్ళ వాపు తగ్గి జీవితంలో అసలు ఉండవు

pippi pannu Home remedies : పిప్పి పన్ను సమస్య ఉన్నప్పుడు విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది. అలాగే చిగురు వాపు వంటివి కూడా వస్తాయి. ఈ సమస్యలు

Read more

3 రోజులు వాడితే చాలు పుచ్చు పళ్ళు,నోటి దుర్వాసన లేకుండా పళ్ళు బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి

Tooth Problem Home Remedies : ఈ రోజుల్లో దంతాల సంరక్షణ మరియు దంతాల పరిశుభ్రత కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలను చేస్తున్నారు. మార్కెట్ లో దొరికే

Read more

ఈ ఆకులను 7 రోజులు నమిలితే.. పళ్లు మిలమిల మెరవటమే కాకుండా చిగుళ్ల వ్యాధులు ఉండవు

Tulasi helps to improve teeth health : పళ్ళు పసుపు రంగులో ఉంటే చూడటానికి అసహ్యంగా ఉండటమే కాకుండా నలుగురిలో మాట్లాడటానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా

Read more

ఇలా చేస్తే చాలు పంటి నొప్పి,చిగుళ్ళ వాపు,పంటి ఇన్ ఫెక్షన్,పిప్పి పన్ను అనేవి జీవితంలో ఉండవు

Tooth infections : మనలో చాలా మంది ఎన్నో రకాల దంతాల సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఓక రకంగా చెప్పాలంటే నూటికి 80 శాతం మంది పంటి

Read more

5 నిమిషాల్లో పళ్లపై ఉన్న గార, పసుపు మొత్తం తొలగిపోయి తెల్లగా మెరుస్తాయి

Teeth whitening tips : పళ్ళు తెల్లగా మెరవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. పసుపుపచ్చగా, గార పట్టిన

Read more

పంటి నొప్పి,పంటి ఇన్ ఫెక్షన్, పిప్పి పన్ను సమస్యలను తగ్గించే అద్భుతమైన ఆకు

Teeth Pain : పంటి నొప్పి,పంటి ఇన్ ఫెక్షన్, పిప్పి పన్ను వంటి సమస్యలను తగ్గించుకోవటానికి ఇంటి చిట్కాలు చాలా బాగా సహాయ పడతాయి. ఈ సమస్యలు

Read more

ఇలా చేస్తే చాలు పిప్పి పన్ను, దంతాల ఇన్ ఫెక్షన్ తగ్గటమే కాకుండా నోటి దుర్వాసన కూడా ఉండదు

Honey pulling : దంతాల ఇన్ ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండటమే కాకుండా నోటి దుర్వాసన కూడా వస్తుంది. ఈ సమస్య నుండి బయట పడటానికి

Read more