3 రోజులు వాడితే చాలు పుచ్చు పళ్ళు,నోటి దుర్వాసన లేకుండా పళ్ళు బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి

Tooth Problem Home Remedies : ఈ రోజుల్లో దంతాల సంరక్షణ మరియు దంతాల పరిశుభ్రత కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలను చేస్తున్నారు. మార్కెట్ లో దొరికే

Read more

ఈ ఆకులను 7 రోజులు నమిలితే.. పళ్లు మిలమిల మెరవటమే కాకుండా చిగుళ్ల వ్యాధులు ఉండవు

Tulasi helps to improve teeth health : పళ్ళు పసుపు రంగులో ఉంటే చూడటానికి అసహ్యంగా ఉండటమే కాకుండా నలుగురిలో మాట్లాడటానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా

Read more

3 రోజులు వాడితే చాలు ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Yellow Teeth Home Remedies : పళ్ళు తెల్లగా అందంగా మెరుస్తూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. చాలా. మంది పళ్ళు గార పట్టి పసుపు రంగులో మారి ఉంటాయి.

Read more

ఇలా చేస్తే చాలు పంటి నొప్పి,చిగుళ్ళ వాపు,పంటి ఇన్ ఫెక్షన్,పిప్పి పన్ను అనేవి జీవితంలో ఉండవు

Tooth infections : మనలో చాలా మంది ఎన్నో రకాల దంతాల సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఓక రకంగా చెప్పాలంటే నూటికి 80 శాతం మంది పంటి

Read more

5 నిమిషాల్లో పళ్లపై ఉన్న గార, పసుపు మొత్తం తొలగిపోయి తెల్లగా మెరుస్తాయి

Teeth whitening tips : పళ్ళు తెల్లగా మెరవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. పసుపుపచ్చగా, గార పట్టిన

Read more

2 నిమిషాల్లో పిప్పి పన్ను నొప్పి,చిగుళ్ళ వాపు తగ్గి జీవితంలో అసలు ఉండవు

pippi pannu Home remedies : పిప్పి పన్ను సమస్య ఉన్నప్పుడు విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది. అలాగే చిగురు వాపు వంటివి కూడా వస్తాయి. ఈ సమస్యలు

Read more

పంటి నొప్పి,పంటి ఇన్ ఫెక్షన్, పిప్పి పన్ను సమస్యలను తగ్గించే అద్భుతమైన ఆకు

Teeth Pain : పంటి నొప్పి,పంటి ఇన్ ఫెక్షన్, పిప్పి పన్ను వంటి సమస్యలను తగ్గించుకోవటానికి ఇంటి చిట్కాలు చాలా బాగా సహాయ పడతాయి. ఈ సమస్యలు

Read more

ఇలా చేస్తే చాలు పిప్పి పన్ను, దంతాల ఇన్ ఫెక్షన్ తగ్గటమే కాకుండా నోటి దుర్వాసన కూడా ఉండదు

Honey pulling : దంతాల ఇన్ ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండటమే కాకుండా నోటి దుర్వాసన కూడా వస్తుంది. ఈ సమస్య నుండి బయట పడటానికి

Read more