2 నిమిషాల్లో ఎంతటి గారపట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి.

Yellow Teeth Home Remedies In Telugu : పళ్ళు తెల్లగా కాంతివంతంగా మెరిసేలా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. పసుపు, గార పట్టిన పళ్లను తెల్లగా మార్చుకోవటానికి

Read more

దంతాల మద్య దాగి ఉన్న గారను, పాచినీ తొలగించటానికి చిట్కాలు

Remove Teeth Plaque :దంతాల మద్య లేదా దంతాల వెనుక దాగి ఉన్న గారను, పాచినీ తొలగించుకోవడానికి ప్రతి నెలా డెంటిస్ట్ ను కలుస్తున్నారా…? అయినా ఎటువంటి

Read more