ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లో పళ్ళ పై ఉన్న గార, పసుపు పోయి తెల్లగా మెరుస్తాయి

Yellow teeth whitening tips In Telugu : సాదారణంగా దంతాలు తెల్లగా మెరుస్తూ ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. పళ్ళు పచ్చగా, గార పట్టి ఉంటే

Read more

2 నిమిషాల్లో పళ్ళపై గార మొత్తం మాయం అయ్యి పళ్ళు తెల్లగా మెరవాలంటే ?

yellow teeth home remedies in Telugu : మనం ఎంత శుభ్రత పాటించినా దంతాలు రంగు మారడం సహజం. ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల దంతాలు పసుపుపచ్చగా

Read more

3 రోజులు వాడితే చాలు పుచ్చు పళ్ళు,నోటి దుర్వాసన లేకుండా పళ్ళు బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి

Tooth Problem Home Remedies : ఈ రోజుల్లో దంతాల సంరక్షణ మరియు దంతాల పరిశుభ్రత కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలను చేస్తున్నారు. మార్కెట్ లో దొరికే

Read more

5 నిమిషాల్లో పళ్లపై ఉన్న గార, పసుపు మొత్తం తొలగిపోయి తెల్లగా మెరుస్తాయి

Teeth whitening tips In Telugu : పళ్ళు తెల్లగా మెరవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. పసుపుపచ్చగా,

Read more

5 నిమిషాల్లో పళ్లపై ఉన్న గార, పసుపు మొత్తం తొలగిపోయి తెల్లగా మెరుస్తాయి

Teeth whitening tips : పళ్ళు తెల్లగా మెరవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. పసుపుపచ్చగా, గార పట్టిన

Read more

ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా 5 నిమిషాల్లో తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Home remedies for white teeth and bad breath : పళ్ళు తెల్లగా అందంగా మెరుస్తూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. చాలా.మంది పళ్ళు గార పట్టి పసుపు

Read more

3 రోజులు వాడితే చాలు ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Home remedies for white teeth and bad breath : పళ్ళు తెల్లగా అందంగా మెరుస్తూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. చాలా.మంది పళ్ళు గార పట్టి పసుపు

Read more

ఈ ఆకులను 7 రోజులు నమిలితే.. పళ్లు మిలమిల మెరవటమే కాకుండా చిగుళ్ల వ్యాధులు ఉండవు

Tulasi helps to improve teeth health : పళ్ళు పసుపు రంగులో ఉంటే చూడటానికి అసహ్యంగా ఉండటమే కాకుండా నలుగురిలో మాట్లాడటానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా

Read more

ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లో పళ్ళ పై ఉన్న గార, పసుపు పోయి తెల్లగా మెరుస్తాయి

Teeth whitening : ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది దంతాల పట్ల శ్రద్ద పెట్టటం లేదు. ఏదో పళ్ళు త్వరత్వరగా తోముకొని పనుల్లో పడుతూ ఉంటారు.

Read more

2 నిమిషాల్లో ఎంతటి గారపట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి.

Yellow Teeth Home Remedies In Telugu : పళ్ళు తెల్లగా కాంతివంతంగా మెరిసేలా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. పసుపు, గార పట్టిన పళ్లను తెల్లగా మార్చుకోవటానికి

Read more