3 రోజులు వాడితే చాలు ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Home remedies for white teeth and bad breath : పళ్ళు తెల్లగా అందంగా మెరుస్తూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. చాలా.మంది పళ్ళు గార పట్టి పసుపు

Read more

ఈ ఆకులను 7 రోజులు నమిలితే.. పళ్లు మిలమిల మెరవటమే కాకుండా చిగుళ్ల వ్యాధులు ఉండవు

Tulasi helps to improve teeth health : పళ్ళు పసుపు రంగులో ఉంటే చూడటానికి అసహ్యంగా ఉండటమే కాకుండా నలుగురిలో మాట్లాడటానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా

Read more

ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లో పళ్ళ పై ఉన్న గార, పసుపు పోయి తెల్లగా మెరుస్తాయి

Teeth whitening : ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది దంతాల పట్ల శ్రద్ద పెట్టటం లేదు. ఏదో పళ్ళు త్వరత్వరగా తోముకొని పనుల్లో పడుతూ ఉంటారు.

Read more

2 నిమిషాల్లో ఎంతటి గారపట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి.

Yellow Teeth Home Remedies In Telugu : పళ్ళు తెల్లగా కాంతివంతంగా మెరిసేలా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. పసుపు, గార పట్టిన పళ్లను తెల్లగా మార్చుకోవటానికి

Read more

దంతాల మద్య దాగి ఉన్న గారను, పాచినీ తొలగించటానికి చిట్కాలు

Remove Teeth Plaque :దంతాల మద్య లేదా దంతాల వెనుక దాగి ఉన్న గారను, పాచినీ తొలగించుకోవడానికి ప్రతి నెలా డెంటిస్ట్ ను కలుస్తున్నారా…? అయినా ఎటువంటి

Read more