సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి బాల్యం ఎక్కడ గడిచిందో తెలుసా?

డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ (సెప్టెంబర్ 5, 1888 – ఏప్రిల్ 17,  1975)  భారతదేశపు  మొట్ట మొదటి ఉపరాష్ట్రపతి మరియు రెండవ రాష్ట్రపతి. భారతీయ తాత్వికచింతనలో పాశ్చాత్య తత్వాన్ని ప్రవేశ పెట్టారని ప్రతీతి. రెండు పర్యాయాలు

Read more

మేకప్‌ ఉన్న గురువులు గురించి తెలుసుకుందామా…???

మేకప్‌ లేని గురువులు బడిలో ఉంటారు.మేకప్‌ ఉన్న గురువులు సినిమాల్లో ఉంటారు.కాని వారి పాఠాల్లో తేడా ఉండదు.వారి ఆదర్శాల్లో తేడా ఉండదు.వారు చూపించే మంచి మార్గంలో తేడా

Read more

గురువు (ఉపాధ్యాయుడు) ఎలా ఉండాలి?

ఒక గురువు ఎలా ఉండాలో భారతీయ సనాతన ధర్మం స్పష్టంగా సూచించింది. గురువుకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు, గురువు గొప్పదనం గురించి స్కాంద పురాణంలో వివరించారు. ఈ పురాణంలోని

Read more

డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

భారత రత్న, భారతదేశ తొలి ఉప రాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌. ఆయన పుట్టిన రోజైన సెప్టెంబర్ 5ను ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. రాధాకృష్ణన్‌ 1888లో తిరుత్తనిలో

Read more

టీచర్స్‌ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు?

డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్… ప్రతీ ఏటా ఆయన పుట్టిన రోజైన సెప్టెంబర్ 5న అందరూ స్మరించుకునే పేరు. ఆయన పుట్టిన రోజునే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు.

Read more