వాడిపోయిన పూలను పడేయకండి అంటున్నమెగా కోడలు …. ఎందుకో తెలుసా?

చిరంజీవి కోడలు ఉపాసన సేవా కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు.ఆమె చేసే పనులు ఎక్కువగా సామాజిక సృహను కలిగించేవిగా ఉంటాయి.అందుకే ఉపాసన మంచి మనసుకు అంతా కూడా

Read more

లక్ష్మి దేవికి ఈ పువ్వుతో పూజ చేస్తే అన్ని కష్టాలే… ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోతుంది… ఆ పువ్వు ఏమిటో తెలుసుకోండి

మనలో చాలా మంది ఏదైనా పని మొదలు పెట్టినప్పుడు మరియు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరాలన్నా దేవుడికి మొక్కుకోవటం సహజమే. దేవుడి మీద ఎక్కువగా భక్తి ఉన్నవారు అయితే

Read more