వినాయక చవితి రోజు పూజ చేసే 21 పత్రాల పేర్లు…వాటి వల్ల ఏ వ్యాధులు నయం అవుతాయో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

వినాయక చవితి భాద్రపద మాసం శుక్ల పక్షంలో శుద్ధ చవితి రోజున వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం వినాయకచవితి సెప్టెంబర్ 13 న వచ్చింది. ఈ పండుగ వర్షాకాలానికి,

Read more

వినాయక చవితి పూజకు అవసరమైన పూజ సామాగ్రి ఇవే…!

Vinayaka Puja samagri Details :మనం ఏదైనా పూజలు చేసినప్పుడు మొదటిగా వినాయకుణ్ణి పూజిస్తాం. ఆలా పూజిస్తే చేసే పనిలో ఎటువంటి విఘ్నాలు రావని ప్రగాఢ నమ్మకం.

Read more

వినాయకచవితి రోజు పాలవెల్లికి ఏ పండ్లను కట్టాలి… ఆ పండ్లను ఏమి చేయాలో…?

vinayaka chavithi palavelli : వినాయకచవితి రోజు వినాయకుడికి పూజ చేసుకుంటే విఘ్నాలు ఏమి రాకుండా ఉంటాయని అందరి నమ్మకం. అందుకే చదువుకొనే పిల్లలు,వ్యాపారం చేసే ప్రతి

Read more

వినాయక చవితి రోజు పూజకు వాడిన పత్రిని ఇలా చేస్తే కుభేరులు అవ్వటం ఖాయం

Vinayaka Chaviti Patri in telugu :వినాయక చవితి రోజు మనం వినాయకుణ్ణి భక్తి శ్రద్దలతో పూజిస్తూ జీవితంలో ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా చూడమని ప్రార్థిస్తాం. అయితే

Read more

సెప్టెంబర్ 10 వినాయక చవితి రోజు ఈ సమయంలో పూజ చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు తొలగి అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి

vinayaka chavithi : మన భారతీయ సంస్కృతిలో సంప్రదాయాలకు,పూజలకు ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. సాధారణంగా ఎవరైనా ఏదైనా పనిని మొదలు పెట్టినప్పుడు మొదటగా వినాయకుని పూజ

Read more

సెప్టెంబర్ 2 వినాయక చవితి రోజు ఈ సమయంలో పూజ చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు తొలగి అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి

మన భారతీయ సంస్కృతిలో సంప్రదాయాలకు,పూజలకు ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. సాధారణంగా ఎవరైనా ఏదైనా పనిని మొదలు పెట్టినప్పుడు మొదటగా వినాయకుని పూజ చేసి పనిలో ఎటువంటి

Read more

వినాయకచవితి రోజు పాలవెల్లికి ఏ పండ్లను కట్టాలి… ఆ పండ్లను ఏమి చేయాలో తెలుసుకోండి

రేపు వినాయకచవితి రోజు వినాయకుడికి పూజ చేసుకుంటే విఘ్నాలు ఏమి రాకుండా ఉంటాయని అందరి నమ్మకం. అందుకే చదువుకొనే పిల్లలు,వ్యాపారం సహజ ప్రతి ఒక్కరు ఈ వినాయకచవితి

Read more

రేపు వినాయకచవితి రోజు ఈ ఒక్క పని చేస్తే అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలగటమే కాకుండా జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయి

మనం ఏ పని చేయాలన్నా మొదటగా విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుణ్ణి పూజిస్తాం. ఆలా పూజిస్తే చేసే పనిలో ఎటువంటి ఆటంకాలు రావని నమ్మకం. రేపు వినాయకచవితి పండుగ.

Read more

వినాయక చవితి పూజకు అవసరమైన పూజ సామాగ్రి వివరంగా

మనం ఏదైనా పూజలు చేసినప్పుడు మొదటిగా వినాయకుణ్ణి పూజిస్తాం. ఆలా పూజిస్తే చేసే పనిలో ఎటువంటి విఘ్నాలు రావని ప్రగాఢ నమ్మకం. అలాగే వినాయకుడు చదువులకు అధిపతి.

Read more

వినాయక చవితి రోజు పూజ ఏ సమయంలో చేసుకుంటే కోటి జన్మల పుణ్యం,అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి

మన భారతీయ సంస్కృతిలో సంప్రదాయాలకు,పూజలకు ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. సాధారణంగా ఎవరైనా ఏదైనా పనిని మొదలు పెట్టినప్పుడు మొదటగా వినాయకుని పూజ చేసి పనిలో ఎటువంటి

Read more