వేసవికాలంలో నోటి పూత వేధిస్తోందా… ఈ చిట్కాలు నీకోసమే

Mouth ulcers In Telugu :వేసవి కాలం ప్రారంభం అయింది ఎండలు పెరిగిపోయాయి ఈ వేసవి కాలంలో చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య లో నోటిపూత

Read more

ఇలా చేస్తే నోటి పూత చిటికెలో మాయం అవుతుంది…అసలు అశ్రద్ద చేయవద్దు

Mouth Ulcers Home Remedies : నోటి పూత సమస్య వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఏమి తినాలన్నా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అయితే నోటి పూత

Read more

ఒక్క రోజులో నోటి పూత పోవాలంటే…ఇలా చేస్తే సరి

Mouth ulcer Home Remedies : నోటి పూత రావడానికి మనం తీసుకునే ఆహారం ప్రధాన కారణం కావచ్చు. నోటి పూత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇంటి చిట్కాలు

Read more