జీవిత కాలం సంపాదించిన ఆస్థి ఈ నటుడు ఏమి చేసాడో తెలిస్తే సెల్యూట్ చేస్తారు

నర్రా వెంకటేశ్వర రావు గారు ఎక్కువగా సహాయ, విలన్, హాస్య పాత్రలలో నటించారు. అయన 1947 వ సంవత్సరంలో ప్రకాశం జిల్లాలోని అగ్రహారం అనే గ్రామంలో జన్మించారు.

Read more

ఈ నటుడు కెరీర్ లో సంపాదించిన ఆస్తిని ఏమి చేసారో తెలిస్తే చాలా గ్రేట్ అంటారు

నర్రా వెంకటేశ్వర రావు గారు ఎక్కువగా సహాయ, విలన్, హాస్య పాత్రలలో నటించారు. అయన 1947 వ సంవత్సరంలో ప్రకాశం జిల్లాలోని అగ్రహారం అనే గ్రామంలో జన్మించారు.

Read more