బెండకాయలో ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయో తెలుసా?

బెండకాయను చాలా పూర్వకాలం నుండి వాడుతున్నారు. బెండకాయను ఓక్రా అని కూడా పిలుస్తారు. బెండకాయలో ఉన్న పోషకవిలువలను తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. బెండకాయలో పీచు (9%),ఫోలేట్,పిరిడోక్సైన్ను,థియామిన్, రాగి,

Read more