పెళ్లి కానుక హీరోయిన్ గుర్తు ఉందా…ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో…?

pelli kanuka Heroine Lakshmi :చిత్ర పరిశ్రమ ఎప్పుడు ఎవరిని అందలం ఎక్కిస్తుందో,ఎవరిని పడడోస్తుందో తెలీదు. ఈ మాయా ప్రపంచంలో నిలబడాలంటే టాలెంట్,అభినయంతో పాటు లక్కు ఉండాలి.

Read more