వీటిని ఇలా తీసుకుంటే చాలు 15 రోజుల్లో ధైరాయిడ్ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు

Thyroid Health : సీతాకోకచిలుక ఆకారంలో ఉండే ధైరాయిడ్ గ్రంధి మెడ కింద బాగంలో ఉండి శరీరంలో జీవక్రియలలో కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. అందువల్ల ధైరాయిడ్ గ్రంధి

Read more