సాయంత్రం వేళ ఈ పనులను చేస్తే లక్ష్మి దేవి ఆగ్రహానికి గురి కాక తప్పదు… ఆ పనులు ఏమిటో తెలుసుకోండి

పూర్వం మన పెద్దలు ఎన్నో నియమాలను,కట్టుబాట్లను,సంప్రదాయాలను పెట్టి ఆచరిస్తున్నారు. వాటి మీద నమ్మకం ఉన్నవారు పాటిస్తున్నారు. నమ్మకం లేనివారు పాటించటం లేదు. అయితే మన ఇంటిలో పెద్దవాళ్ళు

Read more

సెప్టెంబర్ 9 లోపు అంటే శ్రావణ మాసం వెళ్లే లోపు వీటిని స్త్రీలకు దానం చేస్తే జన్మ జన్మల పాపాలు పోతాయి

మొత్తం 12 మాసాల్లో శ్రావణ మాసం అనేది శివుడు,విష్ణు మూర్తి,లక్ష్మి దేవి ఇలా దేవతా మూర్తుల అందరికి ఇష్టమైన మాసం. అందువల్ల శ్రావణమాసంలో జపం,తాపం,పూజ,స్నానాలు,దానాలు చేయటం వలన

Read more

శ్రావణ మాసంలో ఇచ్చే తాంబూలంలో ఈ వస్తువులను పెట్టకపోతే ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా?

శ్రావణ మాసం వచ్చిందంటే శ్రావణ మంగళవారం నోములు,శ్రావణ శుక్రవారం పూజలతో చాలా హడావిడిగా ఉంటుంది. శ్రావణ మాసంలో ఈ పూజలు చేసేటప్పుడు తాంబులం తప్పనిసరిగా ఇస్తూ ఉంటాం.

Read more

శ్రావణ శుక్రవారం రోజున వరలక్ష్మి వ్రతం చేయటం కుదరలేదా…మరి ఏ మాసంలో చేసుకుంటే అష్టైశ్వర్యాలు,కోటి జన్మల పుణ్యం కలుగుతుంది

సాధారణంగా అందరు శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేస్తారు. శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేస్తే అష్టైశ్వర్యాలు,సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయని నమ్మకం.

Read more

లక్ష్మి దేవికి ఈ పువ్వుతో పూజ చేస్తే అన్ని కష్టాలే… ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోతుంది… ఆ పువ్వు ఏమిటో తెలుసుకోండి

మనలో చాలా మంది ఏదైనా పని మొదలు పెట్టినప్పుడు మరియు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరాలన్నా దేవుడికి మొక్కుకోవటం సహజమే. దేవుడి మీద ఎక్కువగా భక్తి ఉన్నవారు అయితే

Read more

వరలక్ష్మి వ్రతం ఏ సమయంలో చేస్తే సకల ఐశ్వర్యాలు,కోటి జన్మల పుణ్యం దక్కుతుందో తెలుసుకోండి

శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్షంలో పొర్ణమి ముందు వచ్చే శుక్రవాతం నాడు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేస్తారు. వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకున్న ఆ కథను విన్నా శుభం కలుగుతుంది.

Read more

ఆగస్టు 24 వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు ఏమి చేయకపోయినా ఇది ఒక్కటి చేస్తే కటిక పేదవాడు అయినా ధనవంతుడు అవుతాడు

మన హిందూ సాంప్రదాయంలో శ్రావణ మాసంలో వచ్చే వరలక్ష్మి వ్రతానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్షంలో పొర్ణమి ముందు వచ్చే శుక్రవాతం నాడు

Read more

శ్రావణ శుక్రవారం పూజ చేయటం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

మన పెద్దలు సంసారం సాగరం అని అన్నారు. అంతేకాక జీవితంలో కష్టాలు లేని మనుషులు ఉండరు. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎదో సమయంలో ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు వస్తూనే

Read more