అల్లంతో ఇలా చేస్తే ఆగకుండా వస్తున్న దగ్గు, జలుబు, గొంతులో గరగర నిమిషంలో మాయం

Cough and Cold Home remedies : ఈ సీజన్ లో వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి

Read more

పరగడుపున 1 ముక్క తింటే జలుబు,దగ్గు,పైత్యం,వికారం,గ్యాస్ అన్ని మాయం అవుతాయి

Allam Murabba benefits : ఈ సీజన్ లో అల్లం మురబ్బా తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఉదయం పరగడుపున అల్లం మురబ్బా ముక్కను తింటే చాలా

Read more