ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం దీక్ష చేసిన మొదటి వ్యక్తి శ్రీరాములేనా?

తెలుగువారికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఉండాలన్న డిమాండు 1920ల కంటే ముందు నుంచే బలంగా ఉంది. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం లభించే నాటికే ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం పెద్ద ఎత్తున

Read more

పొట్టి శ్రీరాములు గారి విద్యాబ్యాసం ఎలా జరిగిందో?

మద్రాసు (ప్రస్తుత చెన్నై)లోని జార్జిటౌన్, అన్నాపిళ్లై వీధిలోని 163వ నెంబరు ఇంటిలో 1901 మార్చి 16వ తేదీన పుట్టారు. తండ్రి గురవయ్య, తల్లి మహాలక్ష్మమ్మ. శ్రీరాములు పూర్వీకుల

Read more

పొట్టి శ్రీరాములు గారి దీక్ష గురించిన విషయాలు

1952 అక్టోబరు 19వ తేదీన తన దీక్ష ప్రారంభించారు. అయన దీక్ష విరమించటానికి రెండు షరతులను చెప్పారు. దీక్ష సమయంలో పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఏ విధమైన

Read more

ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ కోసం పొట్టి శ్రీరాములు గారు చేసిన త్యాగం ఏమిటో చూడండి

ఆంధ్రరాష్ట్ర సాధనకై అసువులు బాసిన అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి, నిష్కయోగి, స్వార్థరహిత దేశ భక్తుడు సర్వసంగపరిత్యాగి అయిన పొట్టి శ్రీరాములు! ఆంధ్రుల చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖింపదగిన చిరస్మరణీయుడు

Read more

ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం గురించి కొన్ని విషయాలు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవంను జూన్ 2వ తేదీగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తెలంగాణా రాష్ట్రం నుండి విడిపోయి నవ్యాంధ్రగా ఏర్పడిన

Read more