డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఈ పొడి దివ్య ఔషధం…పంచదారకు బదులు ఈ పొడి వాడితే ఏమి అవుతుంది

Coconut Sugar: ఆరోగ్యకరమైన జీవిన విధానాన్ని సాగించాలంటే మంచి ఆహారాలను తీసుకోవాలి. చాలామంది పంచదారకు బదులుగా బెల్లంను వాడుతున్నారు. అయితే పంచదారకు బదులుగా కోకోనట్ షుగర్ వాడవచ్చు.

Read more