మడమ నొప్పిని నిమిషంలో మాయం చేసే ఆకు…ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది

Home Remedies for Heel Pain In telugu : ప్రస్తుత కాలంలో మారిన జీవన పరిస్థితులు కారణంగా వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు మడమ

Read more

ఈ ఆకుతో ఇలా చేస్తే చాలు మడమ నొప్పి మాయం అవుతుంది….జీవితంలో ఉండదు

How to cure heel pain at home in Telugu : మడమ నొప్పి అనేది వచ్చిందంటే విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది. మడమ నొప్పి ఉన్నప్పుడూ

Read more

ఒక్కసారి రాస్తే చాలు మడమ నొప్పి తగ్గి జీవితంలో అసలు ఉండదు

How to cure heel pain at home in Telugu : మడమ నొప్పి అనేది వచ్చిందంటే విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది. మడమ నొప్పి ఉన్నప్పుడూ

Read more

ఇలా చేస్తే మడమ నొప్పి నిమిషంలోనే తగ్గిపోతుంది…మళ్ళీ రాదు

Heel Pain: మడమ నొప్పి అనేది ఎక్కువగా మహిళల్లో కనపడుతుంది. మడమ నొప్పి రావటానికి అధిక బరువు, సరైన షూస్ వేసుకోక పోవడం, ఫ్రాక్చర్స్, స్ప్రైయిన్స్, గాయాలు

Read more