ఈ ఆకుతో ఇలా చేస్తే చాలు మడమ నొప్పి మాయం అవుతుంది….జీవితంలో ఉండదు

How to cure heel pain at home in Telugu : మడమ నొప్పి అనేది వచ్చిందంటే విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది. మడమ నొప్పి ఉన్నప్పుడూ

Read more

ఒక్కసారి రాస్తే చాలు మడమ నొప్పి తగ్గి జీవితంలో అసలు ఉండదు

How to cure heel pain at home in Telugu : మడమ నొప్పి అనేది వచ్చిందంటే విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది. మడమ నొప్పి ఉన్నప్పుడూ

Read more

ఇలా చేస్తే మడమ నొప్పి నిమిషంలోనే తగ్గిపోతుంది…మళ్ళీ రాదు

Heel Pain: మడమ నొప్పి అనేది ఎక్కువగా మహిళల్లో కనపడుతుంది. మడమ నొప్పి రావటానికి అధిక బరువు, సరైన షూస్ వేసుకోక పోవడం, ఫ్రాక్చర్స్, స్ప్రైయిన్స్, గాయాలు

Read more

మడమ నొప్పిని నిమిషంలో మాయం చేసే ఆకు…ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది

Home Remedies for Heel Pain In telugu : ప్రస్తుత కాలంలో మారిన జీవన పరిస్థితులు కారణంగా వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు మడమ

Read more