నవరాత్రుల్లో అమ్మవారికి ఈ పూలతో పూజ చేస్తే అష్ట ఐశ్వర్యాలు కోటి జన్మల పుణ్యం దక్కుతుంది

హిందువులకు దసరా అనేది ముఖ్యమైన పండుగ. శక్తి ఆరాధనకు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే పండుగ. ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజులు

Read more