ప్రతి రోజు పసుపు వాడుతున్నారా…ముఖ్యంగా ఈ సమస్యలు ఉన్నవారు…వాడితే ఏమి అవుతుందో…?

Turmeric Side Effects : పసుపులో ఎన్నో పోషకాలు, ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చాలా సమృద్దిగా ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పసుపు తీసుకోకుండా

Read more

పసుపు+నెయ్యి కలిపి తీసుకుంటే శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా?

Ghee and turmeric benefits : పసుపు,నెయ్యి రెండింటిలోను ఎన్నో పోషకాలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకుంటే రెట్టింపు ప్రయోజనాలు

Read more

అల్లం+పసుపు కలిపి తీసుకుంటే శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా?

Turmeric And ginger benefits : అల్లం,పసుపు రెండింటిలోను ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనలు,పోషకాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకుంటే రెట్టింపు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. రెండు అంగుళాల

Read more

యాలకులు+పసుపు కలిపి తీసుకుంటే శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా ?

Cardamom And turmeric benefits : యాలకులు,పసుపు రెండింటిలోను ఎన్నో పోషకాలు,ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకుంటే రెట్టింపు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పొయ్యి

Read more

వేప+పసుపు కలిపి వాడితే ఊహించని ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి…ఇది నిజం

Neem and turmeric Benefits : వేప,పసుపు రెండింటిలోను ఎన్నో పోషకాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటినీ పురాతన కాలం నుండి వాడుతున్నారు. ఈ రెండింటినీ

Read more

పసుపు+నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటే శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా?

Turmeric And Lemon : పసుపు,నిమ్మరసం రెండింటిలోను ఎన్నో పోషకాలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకుంటే రెట్టింపు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పసుపులో

Read more

పసుపు+తేనె కలిపి తీసుకుంటే శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా?

Turmeric And honey : పసుపు,తేనె రెండింటిలోను ఎన్నో పోషకాలు, ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటినీ విడిగా కాకుండా కలిపి తీసుకుంటే రెట్టింపు ప్రయోజనాలు

Read more

పసుపు ఎక్కువగా వాడుతున్నారా…ఈ 7 నిజాలు తెలుసుకోకపోతే నష్టపోతారు

Turmeric overuse Side effects: భారతీయులు వంటకాల్లో వినియోగించే పసుపు రుచిలో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కేవలం వంటకాల్లో రుచి మాత్రమే కాదు. పసుపు ఓ యాంటీ

Read more