ఇలా చేస్తే పగిలిన, నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Cracked Lips Home remedies In telugu : చలికాలంలో పెదాలు పగులుతూ ఉంటాయి. పెదాలు పగిలిపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అలాగే పెదాలు నల్లగా లేకుండా

Read more

కుంకుమ పువ్వుతో ఇలా చేస్తే పగిలిన,నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Dark lips home remedies in telugu : పెదాలు నల్లగా లేకుండా గులాబీ రంగులో మెరిసిపోతూ ఉంటే చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. అయితే ఆహారపు అలవాట్లు,

Read more

నిమ్మరసంతో ఇలా చేస్తే పగిలిన,నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Dark lips home remedies in telugu : పెదాలు నల్లగా లేకుండా గులాబీ రంగులో మెరిసిపోతూ ఉంటే చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. అయితే ఆహారపు అలవాట్లు.,

Read more

కలబందతో ఇలా చేస్తే పగిలిన,నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Black lips to pink lips : పెదాలు నల్లగా లేకుండా గులాబీ రంగులో మెరిసిపోతూ ఉంటే చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. అయితే ఆహారపు అలవాట్లు., ధూమపానం,

Read more

ఈ పండుతో ఇలా చేస్తే పగిలిన,నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

pineapple repairs your cracked lips : పెదాలు అందంగా,ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ ఆహారపు అలవాట్లు,వాతావరణంలో కాలుష్యం, వేసవిలో ఉండే డీహైడ్రేషన్, అధిక

Read more

ఈ పొడితో ఇలా చేస్తే పగిలిన,నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Cracked Lips Tips : వేసవికాలంలో వేడి కారణంగా ఎన్నో రకాల చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. వాటిలో పెదాలు పగలటం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. పెదాలు పొడిగా మారి

Read more