ఈ పండుతో ఇలా చేస్తే పగిలిన,నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

pineapple repairs your cracked lips : పెదాలు అందంగా,ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ ఆహారపు అలవాట్లు,వాతావరణంలో కాలుష్యం, వేసవిలో ఉండే డీహైడ్రేషన్, అధిక

Read more

ఈ పొడితో ఇలా చేస్తే పగిలిన,నల్లగా ఉన్న పెదాలు మృదువుగా గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Cracked Lips Tips : వేసవికాలంలో వేడి కారణంగా ఎన్నో రకాల చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. వాటిలో పెదాలు పగలటం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. పెదాలు పొడిగా మారి

Read more