బల్లి మీద పడితే ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా ?

బల్లి మీద పడితే అరిష్టం అని, బల్లి మీద పడిన వెంటనే తలస్నానం చేసి బల్లి పటాన్ని తాకి లేదా దగ్గరలోని గుడికివెళ్లాలని అంటుంటారు మన పెద్దలు.మన

Read more

ఇంట్లో రెండు బల్లులు పోట్లాడుతూ కనిపిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Lizards in house :బల్లి కనపడగానే కొందరు చీదరించుకుంటారు. మరికొందరు ఒళ్లు జలదరించినట్టు చేస్తారు. ఇంకొందరు దూరంగా పారిపోతారు. బల్లి ఎదురు పడడం, పైన పడడం వల్ల

Read more

బల్లులను శాశ్వతంగా తరిమి కొట్టే సింపుల్ చిట్కాలు

బల్లులను చూడగానే మనలో చాలా మందికి చికాకు,విసుగును కలిగిస్తాయి. బల్లులు ఇంటిలో క్రిమి కీటకాలను తిని వాటి బెడద తగ్గించిన సరే బల్లులు ఎక్కువగా ఇంటిలో ఉంటె

Read more