యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు ఉదయం ఈ కషాయం తాగితే…ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు

Best Ayurvedic Home Remedies To Control Uric Acid : ఈ మధ్య కాలంలో యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. వయసుతో సంబంధం

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు కాకరకాయ తీసుకుంటే…ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు…

High Uric Acid Level bitter gourd : ఈ మధ్య కాలంలో యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా మనలో

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు ఈ టీ తాగితే ఏమి అవుతుందో తెలుసా ?

How to Reduce uric Acid : ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ ని బయటకు పంపించ లేకపోతే

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు ఉదయం ఈ నీటిని తాగితే…ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు

How to Reduce uric Acid : ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ ని బయటకు పంపించ లేకపోతే

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు వాల్ నట్స్ తీసుకుంటే…ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు…

uric acid problem Walnuts : ఈ మధ్యకాలంలో మనలో చాలామంది యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. యూరిక్ యాసిడ్ అనేది శరీరంలో మోతాదుకు మించి ఉంటే

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు ఈ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి….ముఖ్యంగా ఈ సీజన్ లో…

Uric acid avoid Foods : ఈ రోజుల్లో చాలామంది యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేకపోవడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యల

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు ఈ జ్యూస్ తీసుకుంటే…ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు…

Bottle gourd juice for uric acid: ఈ రోజుల్లో సమస్యలు చాలా సులభంగా వస్తున్నాయి. అయితే ఆ సమస్యలను తగ్గించుకోవటానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అలాంటి

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు తమలపాకు తీసుకుంటే….ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు…

Betel Leaf For Uric Acid : ఈ రోజుల్లో సమస్యలు చాలా సులభంగా వస్తున్నాయి. అయితే ఆ సమస్యలను తగ్గించుకోవటానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అలాంటి

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు ఈ ఆకు తీసుకుంటే…ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు…

uric acid problem Tippateega : ఈ మధ్యకాలంలో మనలో చాలామంది యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. యూరిక్ యాసిడ్ అనేది శరీరంలో మోతాదుకు మించి ఉంటే

Read more

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు ఈ పొడి తీసుకుంటే…ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు…

Dry ginger for uric acid control : యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు శొంఠి పొడి తీసుకుంటే చాలా మంచి ప్రయోజనం కనపడుతుంది. ఈ సమస్యతో

Read more