లక్షలు ఖర్చు చేసినా తగ్గని నొప్పి చింతగింజలతో తగ్గించొచ్చు

ఒకప్పుడు ముసలి వయసులో ఉన్నవాళ్లు ‘మోకాళ్ల నొప్పులు’ అంటూ ఉంటె.. వయసు అయిపోయిందని అనుకునే వారు. కానీ ఈ కాలంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా.. అందరికీ ఈ

Read more

కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవారు తినకూడని ఆహారం

కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవారు తినకూడని ఆహారం గతంలో కీళ్ళ నొప్పులు అనేవి వయస్సు మళ్ళిన వారిలో మాత్రమే కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. మారిన జీవన

Read more

ఈ చిన్న చిట్కాతో మోకాళ్ళ నొప్పులకు చెక్ పెట్టవచ్చు

ఈ రోజుల్లో వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కీళ్ల నొప్పులు, మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ నొప్పులు వచ్చాయంటే

Read more

ముప్పైల్లోనే మోకాళ్లనొప్పులా… ఈ ఆర్టికల్ తప్పనిసరిగా చదవండి… మిస్ కాకండి

ఒకప్పుడు మోకాళ్ళ నొప్పులతో మన అముమ్మలు,తాతయ్యలు బాధపడటం చూసాం. కానీ ఇప్పటి రోజుల్లో 30 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి చాలా మందిలో మోకాళ్ళ నొప్పుల సమస్య మొదలు అవుతుంది.

Read more
error: Content is protected !!